Uvjeti poslovanja

– Adriana Cavtat ne prikuplja osobne podatke naših putnika, osim u slučajevima kupnje naših karata putem interneta kada prikupljamo samo najosnovnije podatke za potvrđivanje i provjeru rezervacija. U tom slučaju, podaci neæe biti dijeljeni niti čuvani nakon datuma rezervacije

– Ukoliko ne kupljenu kartu/karte ne iskoristite na isti (ili planirani) dan, ona ostaje važeća tri mjeseca i u tom periodu je možete iskoristiti na nekom drugom našem izletu ili turi ili dobiti povrat novca za neiskorišteni dio karte

– Povrati novca su mogući na mjestu kupnje karte/karata

– Ukoliko ste kupili povratnu kartu iz Cavtata ili Dubrovnika za Srebreno, Mline, Plat ili htl. Albatros, molimo Vas a prije željenog povratka (10 min prije) pronađete lokalno prodajno mjesto Adriane Cavtat i provjerite o dolasku broda kako naši brodovi u te luke pristaju samo po najavljene goste

– Adriana Cavtat zadržava pravo izmjene programa i izleta zbog vremenskih i drugih prilika bez prethodne najave

– Cijene i dopušteni popusti su:

Infant (0-5 godina) – besplatno

Djeca (6-12 godina) – 50% popusta

Odrasli (12+ godina) – Plaćaju punu cijenu

Grupa mora brojati barem 12 osoba kako bi im se mogao odobriti dodatan popust

– Adriana Cavtat ne odgovara privatne predmete naših putnika niti za njihovo eventualno oštećivanje ili gubitak

– Molimo da se ponašate pristojno i primjereno za vrijeme čitavog boravka na našim brodovima

– Adriana Cavtat zadržava pravo uskratiti uslugu bilo kome

– Ukoliko linija ne isplovi ili niste ukrcani na brod, to je uvijek učinjeno sa dobrim razlogom; zbog lošeg vremena, loše vidljivosti ili kapaciteta broda. U tom slučaju, alternativa će Vam biti objašnjena na brodu ili prodajnom mjestu blizu mjesta polaska

– Brodovi u sastavu Adriana-e se zovu: “Kupinova”, “Gospe od Karmena”, “Miro Rudar”, “Transfer Eta”, Transfer Gama”, “Transfer Ksi” i “Transfer Sigma”

– Sve se brodove može prepoznati po Logu ili zastavi Adriana-e Cavtat

– Molimo čuvajte karte do kraja putovanja i imajte ih pripremljene prije (svakog) ukrcaja na brod

– Svaki brod nosi dovoljnu količinu prsluka i ostalih sredstava za spašavanje

– Molimo da imate na umu kako su naše posade samo ljudi koji čine sve u njihovoj moći kako bi Vas što sigurnije prevezli do Vašeg odredišta po velikim vrućinama i kroz (pre)pune luke

– Strogo je zabranjeno skakati u more sa bilo kojeg našeg broda, bio on u vožnji ili u luci

– Uzmite letak sa rasporedom vožnji kad kupujete karte

– Molimo da uvijek uranite barem 5 minuta prije polaska i pronađete svoj brod

– Prilikom ukrcaja, molim da stanete u red i ukrcate se bez guranja

– Molimo da se pripremite za ukrcaj/iskrcaj sa i u brod čim brod pristane u vašoj luci, naravno, pazeći pritom na sigurnost

– Posada glasno najavljuje ime luke svaki put kada brod pristaje stoga molimo da obratite pozornost i slušate koja je vaša stanica

– Molimo da ulazite i izlazite iz brodova samo kroz ulaz/izlaz, nikada penjući se preko stranica i ograde broda

– Molimo da posadi pitanja postavljate za vrijeme plovidbe a ne za vrijeme manevriranja ili iskrcaja

– Brodovi se uvijek vraćaju iz istog dijela luke, osim ako posada ne reče drukčije za vrijeme iskrcaja

– U Dubrovniku, svi brodovi se zaustavljaju u Gradskoj luci (u starome gradu)

– Gradska luka se može lako prepoznati po velikim kamenim zidinama koje je okružuju

– U luci u dubrovačkoj Gradskoj luci, u povratku brod polazi svaki put sa istog mula (ne nužno istog mjesta) u luci

– Linije između Cavtata i Dubrovnika su direktne kad god je to moguće no često staju i u drugim lukama na putu

– Svaki posjetitelj otoka Lokruma mora platiti ulaznicu prilikom dolaska na otok

– Adrianine linije ne plove između Lokruma i Gradske luke – kako biste sa Lokruma došli direktno u Dubrovnik, molimo koristite lokalnu liniju otoka koja polazi svakih pola sata sa otoka. Ulaznica za otok vrijedi i za tu liniju

– Ukoliko nakon posjete Lokrumu ili nakon Adrianinog izleta na Elafitske otoke želite ostati i u Dubrovniku i vratiti se sa kasnijom linijom, posljednja linija s kojom je to moguće je u 20:00 iz Dubrovnika

– Molimo da uvijek uranite barem 15 minuta prije polaska

– Toaleti se mogu koristiti za vrijeme plovidbe i ne dok je brod u luci

– Strogo je zabranjeno skakati sa broda, pogotovo za vrijeme plovidbe

– Također je zabranjeno sjediti sa nogama okrenutima kroz ogradu

– Prilikom iskrcaja, molim pričekajte da se brod zaustavi, veže i da posada da signal za iskrcaj

Zatvori izbornik